Kvalitet til riktig pris


Når skal bilen kontrolleres, og hvor ofte? 
Biler med tillatt totalvekt 3500 kg eller mindre skal kontrolleres første gang i det fjerde kalenderåret etter 1. gangs registrering og deretter hvert annet år. Biler og tilhengere med tillatt totalvekt over 3500 kg, alle biler som er registrert for 10 personer eller flere samt drosjer og ambulanser, skal kontrolleres første gang i det andre kalenderåret etter 1. gangs registrering og deretter årlig.
Biler som er registrert i partallsår skal kontrolleres i partallsår og biler som er registrert i oddetallsår skal kontrolleres i oddetallsår. Kontrollene fordeles over året ved at siste siffer i kjennemerket avgjør når bilen skal være kontrollert og godkjent (kontrollmåned). Kontrollmånedene sammenfaller med kalendermånedene, bortsett fra for siffer 0 og 7 som skal kontrolleres i hhv. oktober og november. Bilen kan framstilles for kontroll allerede 4 måneder før kontrollmåneden, slik at kontrollfristen utgjør 5 måneder.

Hvor kan bilen kontrolleres? 
De fleste godkjente bilverksteder, NAFs testestasjoner og særskilte kontrollstasjoner kan foreta periodisk kontroll

Hva blir kontrollert? 
Kontrollen består av en trafikksikkerhetsdel og en miljødel. I trafikksikkerhetsdelen kontrolleres bl.a. lys, sikt, bremser osv. I miljødelen måles støy og avgasser.

Må vinterdekkene til bilen min tas med dersom jeg kontrollerer bilen om sommeren? 
Nei. Sommerdekkene trenger heller ikke medbringes til kontroll om vinteren.

Må veteranbiler eller biler som nesten ikke brukes også til kontroll? 
Ja. Imidlertid er biler som er registrert før 1. januar 1960 fritatt.

Min veteranbil brukes ikke om vinteren men skal til kontroll i januar. Kan jeg få byttet kontrollmåned? 
Du kan søke Statens vegvesen i ditt distrikt om å få endret kontrollmåneden.

Bilen min er avregistrert. Må den til periodisk kontroll før jeg kan få skiltene tilbake? 
Nei, ikke dersom bilen har vært kontrollert og godkjent innen fristen i løpet av de to siste årene (siste året for biler og tilhengere med tillatt totalvekt over 3500 kg, alle biler som er registrert for 10 personer eller flere samt drosjer og ambulanser).

Hvordan vet jeg når bilen ble registrert første gang? 
Denne opplysningen finner du i vognkortet.

Hvilket registreringsår skal jeg se på som førstegangsregistrert dersom jeg importerer en bruktbil fra utlandet? Det året den ble førstegangsregistrert i utlandet eller det året den ble registrert i Norge første gang? 
Uansett hvor bilen kommer fra så er det det året den ble registrert første gang som gjelder, uansett hvor det måtte være. Er bilen bruktimportert fra utlandet, er det derfor det året den ble registrert første gang der som gjelder.

Kan jeg utføre kontrollen i utlandet? 
Kontroller utført i utlandet godtas som regel ikke. Dette bl.a. fordi det finnes ingen oversikt over godkjente kontrollorgan og fordi kontrollen kan variere i omfang fra land til land.

Bilen min har vært til kontroll men ble ikke godkjent. Hvor lang tid har jeg til å utbedre manglene? 
Fristen du får oppgitt gjelder både kontroll og godkjenning. Du får altså ikke ny frist for å utføre eventuelle reparasjoner.

Må jeg foreta kontrollen selv om jeg ikke har mottatt påminningsbrevet? 
Ja. Du er selv ansvarlig for at kjøretøyet blir kontrollert og godkjent til rett tid.

Hvor mye må jeg betale for kontrollen?  
Alle kontrollorgan står fritt til å fastsette egne priser.