Kvalitet til riktig pris


Husk kontrollen
Du må selv følge med og avtale tid slik at kjøretøyet blir kontrollert og godkjent i tide. Tidspunktet for neste EU-kontroll kan du sjekke via linken nedenfor:


Periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) foretas hos kontrollorganer godkjent av Statens vegvesen, blant annet bilverksteder og NAF testestasjoner. Kontrollorganene rapporterer kontrollresultatet til Statens vegvesen som - avhengig av om det er avdekket feil og mangler samt hvor alvorlige de er - avgjør om kjøretøyet kan godkjennes eller ikke.

Du må selv følge med og avtale tid for kontrollen slik at bilen blir kontrollert og godkjent før utløpet av den måneden den skal være kontrollert. I motsatt fall vil kjøretøyet bli begjært avskiltet. Du vil ikke motta egen innkalling til kontroll fra Statens vegvesen. Tidspunktet for neste EU-kontroll vil imidlertid fremgå i den årlige utsendelsen av oblater (kontrollmerker).

Vi anbefaler at du er tidlig ute med timebestillingen. Kjøretøyet risikerer å bli avskiltet dersom kontrollen ikke er gjennomført innen fristen.
 
Hvilke kjøretøy skal kontrolleres?
Kjøretøy med tillatt totalvekt 3500 kg eller mindre:
  • Kontrolleres første gang fjerde året etter førstegangs registrering
  • Deretter hvert andre år

Kjøretøy og tilhengere med tillatt totalvekt over 3500 kg, alle kjøretøy som er registrert for 10 personer eller flere samt drosjer og ambulanser:

  • Kontrolleres første gang i det andre kalenderåret etter førstegangs registrering
  • Deretter årlig.
  • Kjøretøyet kan fremstilles til kontroll inntil fire måneder i forkant av kontrollmåneden.

Hvem kontrollerer?
Kontrollen kan foretas hos kontrollorganer godkjent av Statens vegvesen, blant annet bilverksteder og NAF testestasjoner. Statens vegvesen sluttet å foreta kontroller 1. juli 2009.

Kontrollorganet er ansvarlig for at resultatet av kontrollen rapporteres til Statens vegvesen. Du har imidlertid krav på en kopi av kontrollseddelen slik at du - i tilfelle det skulle oppstå spørsmål i ettertid - har en dokumentasjon for gjennomført kontroll.

Formålet med EU-kontrollen, eller periodisk kjøretøykontroll (PKK) som er den korrekte benevnelsen, er å gi en tryggere og mer miljøvennlig bilpark. Du må selv følge med og avtale tid slik at kjøretøyet blir kontrollert og godkjent i tide. Tidspunktet for neste EU-kontroll vil bli opplyst i den årlige utsendelsen av oblater, men alle oppfordres til å sjekke kontrollfristen selv. Kjøretøyet risikerer å bli avskiltet dersom kontrollen ikke er gjennomført innen fristen.

Dokumentasjon: